Business

Att studera business utomlands är extremt populärt. Inom business hittar du en mängd utbildningar som inkluderar allt från marknadsföring, finansiering och ekonomi till kommunikation och ledarskap. Du kan välja att läsa en bred utbildning men du kan också specialisera dig. Oavsett om du vill jobba i Sverige eller internationellt väger en businessutbildning från ett utländskt universitet tungt och ger dig goda förutsättningar för en framgångsrik karriär.

En stor fördel med att studera business utomlands är att praktik ofta är en del av utbildningen vilket gör att du inte bara lär dig teori. Det ger dig dessutom chansen att skapa kontakter inom näringslivet. Utomlands finns det dessutom goda möjligheter att läsa i accelererad takt på de universitet som erbjuder treterminssystem. Istället för att läsa tre år till examen läser du in utbildningen på två år och kan snabbare komma ut i arbetslivet.
Mastersprogram utomlands inom business blir alltmer populära bland svenska studenter och är perfekt för dig som vill specialisera dig inom ett område som intresserar dig eller efter vad som efterfrågas av arbetsgivarna. Du som redan har en Bachelors Degree men inom ett annat ämne kan också läsa business på Mastersnivå för att bredda dig vilket kan vara ett stort plus i CV:t.

Education Link har ett par riktigt namnkunniga universitet för dig som vill studera ekonomi, entreprenörskap, finans, human resource, internationell ekonomi, logistik, management, marknadsföring, MBA, mäklare/real estate, redovisning eller retail utomlands

Sök efter universitet och skolor som erbjuder dessa utbildningar