Användarvillkor

Villkor

Denna webbplats ägs och drivs av Education Link (tidigare GOstudy, Institute for Global Studies AB) och du som besökare är bunden att följa de bestämmelser avseende användning av information och skydd för personuppgifter som anges nedan.

Personuppgifter

Education Link är personuppgiftsansvarig och hanterar alla uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). När du fyller i personliga uppgifter på hemsidan tillåter du att uppgifterna används enligt denna.

Ansvarsfriskrivning

Education Link har försökt tillse att all information tillgänglig på denna hemsida är korrekt. Education Link gör dock inga utfästelser om informationens riktighet och förbehåller sig vidare rätten att utan föregående avisering från tid till annan ändra och korrigera informationen. Education Link ansvarar inte heller för information som kan tillhandahållas besökaren genom länkar på www.educationlink.se.