Studera utomlands

Praktisk information

Praktisk information

Ansökningsinformation

Att studera utomlands är en fantastisk upplevelse och oerhört lärorikt men vägen dit kan vara en komplicerad process som kräver lite jobb och efterforskning. Education Link erbjuder kvalificerad rådgivning om hur du väljer rätt universitet och hjälper dig genom hela processen som består av följande steg.

 • Steg 1: Gör upp ett plan
 • Steg 2: Hitta en utbildning/universitet
 • Steg 3: Antagningskrav och prov
 • Steg 4: Sammanställa ansökningsdokument
 • Steg 5: Skicka ansökan
 • Steg 6: Antagningsbesked och praktiska detaljer

Ditt nästa steg för att komma vidare är att kontakta Education Link för att boka in ett möte med någon av våra studierådgivare för att diskutera vilka studiealternativ som passar dina önskemål. När vi har kommit fram till vad som passar just dig är det dags att påbörja ansökan. Vi förser dig med alla nödvändiga dokument samt tips och råd för att din ansökan skall bli så konkurrenskraftig som möjligt.

Läs mer om processen och hur vi kan hjälpa dig

Antagningskrav

Antagningsprocessen på många universitet utomlands skiljer sig jämfört med den process vi är vana med i Sverige. Antagningen baseras inte bara på snittbetyg och processen sker löpande vilket innebär att du som uppfyller antagningskraven får ett erbjudande om plats så snart din ansökan har behandlats. Istället för att vänta in alla ansökningar och därefter erbjuda de med högst betyg en plats tar universiteten hänsyn till andra faktorer som motivation och relevant erfarenhet. Att ansöka i god tid är därför att rekommendera eftersom platserna fylls på allt eftersom.

De specifika antagningskraven på enskilda program varierar självfallet beroende på vilket universitet och vilken utbildning du ansöker till. Det generella kravet för utbildningar på grundnivå, Bachelors Degree är att du åtminstone ska ha en gymnasieexamen med godkända resultat. Program som är populära i Sverige och har höga antagningskrav tenderar att vara populära även utomlands vilket per automatik höjer antagningskraven något. Är det en utbildning som kräver mycket av studenten för att klara av studierna är också antagningskraven högre. Men tack vare att universiteten väger in mer än bara betygssnitt och det faktum att det finns fler utbildningsplatser göra att du i regel har bättre chanser att komma in på universitet utomlands än i Sverige.

Du som vill ansöka till en utbildning inom design måste förmodligen bifoga en portfolio eller arbetsprover i någon form. Du kan också bli kallad till en intervju på plats eller via Skype eller telefon.

Goda kunskaper i undervisningsspråket är också ett krav. Söker du på egen hand krävs det troligen att du uppvisar ett godkänt resultat från ett språktest. Söker du via Education Link räcker det däremot med bra betyg i engelska från gymnasiet. Har du ett C (VG) eller bättre så är det tillräckligt för att uppfylla kraven på de flesta program.

Vi vet vad våra samarbetsuniversitet efterfrågar och kan hjälpa dig att hitta alternativ där du har chans att komma in baserat på dina betyg och andra erfarenheter

För att bli antagen till utbildningar på påbyggnadsnivå, Master, krävs i regel att du har en avslutad utbildning motsvarande en Bachelor’s Degree. Vissa utbildningar kräver också arbetslivserfarenhet och att du uppvisar godkända resultat från något språktest utöver goda språkbetyg i gymnasiet.

Vi tycker att det är värt att påpeka ännu en gång att flertalet av universiteten utomlands inte bara ser till snittbetyg och poäng utan även väger in arbetslivserfarenhet, rekommendationer samt andra färdigheter. Därför vågar vi påstå att du i de flesta fall har större chans att bli antagen till en populär utbildning utomlands än på motsvarande utbildning i Sverige.

För att du skall få mer information om just den utbildning du har fastnat för rekommenderar vi att du kontaktar Education Link.

Försäkring

Det är viktigt att du har en giltig utlandsstudieförsäkring som gäller för hela din studietid så att du kan få ersättning om du blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall. Kostnaderna för sjukvård kan annars bli mycket stora. Se därför till att se över ditt försäkringsbehov innan du reser iväg. Var noga med att kolla alla villkor i försäkringen så att den passar dig och dina behov. Vi rekommenderar att du noga läser igenom de villkor som gäller på det universitet du ska studera på. Vissa universitet kräver kanske att du tecknar deras egen försäkring.

Merkostnadslån för försäkring

CSN kan bevilja merkostnadslån för försäkring som utgår från vissa veckobelopp. Läs mer om hur mycket du kan låna från CSN gällande försäkring på deras hemsida

Europeiskt sjukförsäkringskort

Om du studerar inom EU eller EES, så bör du även beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan. Det ger dig rätt till nödvändig sjukvård i det land du studerar. Läs mer på Försäkringskassans sida.

Övriga tips om försäkring

•    Du som har en latent sjukdom bör skaffa läkarintyg innan avfärd på att det är ok att åka.
•    Spara alla kvitton på inköp av prylar under resan och studietiden liksom alla kvitton vid läkarbesök eller liknande.
•    Om du kräver ersättning via din försäkring så skicka alltid in originalhandlingar
•    Vi planerad sjukvård bör du alltid ringa och rådgöra med försäkringsbolaget först
•    Om du behöver förlänga din försäkring ska du teckna och betala eventuell förlängning innan den gamla har gått ut.

Du som ska studera i Australien

För att bli beviljad studentvisum till Australien måste du ha en giltig sjukförsäkring som gäller för hela din studietid. Utländska studenter, med ett fåtal undantag, måste därför teckna ett s.k. Overseas Student Health Cover” (OSHC).

Om du har en försäkring via Kammarkollegiet slipper du teckna denna försäkring. I annat fall måste du vara beredd på att du måste komplettera din utlandsstudieförsäkring med en s.k. OSHC.

Resor

Du som ska studera utomlands måste fundera över hur du ska ta dig till och från studieorten. Men vad ska du tänka på? Hur snart måste du boka resan? Vad kostar det? Är det något flygbolag som är bättre än andra?

Vi på Education Link har själva gjort denna resa och delar gärna med oss av våra tips och råd.

Hur finansierar jag min resa till studieorten utomlands?

Det är möjligt att söka studiemedel för att betala din resa till studieorten utomlands. CSN kan bevilja merkostnadslån för en tur-och-retur resa mellan Sverige och studielandet varje kalenderhalvår. Hur stort maxbeloppet är beror på vilket land du ska resa till.

Hur bokar jag min resa till studieorten utomlands?

Du kan boka din resa till studieorten utomlands online eller på en resebyrå. Vi rekommenderar att du i god tid tar kontakt med ett resebolag för att få ett så bra biljettpris som möjligt. Ska du resa till exempelvis Australien kan det också vara bra att tänka på hur lång den totala restiden blir och om du eventuellt vill lägga in ett stopp på vägen.

Söka studiemedel för att betala resan

Om du ska söka studiemedel för att betala din resa till studieorten utomlands ska du fylla i din kostnaden för resan i din studiemedelsansökan. Behöver du lägga ut pengar för att bekräfta resan får du en utbetalning på motsvarande belopp i samband med att du får övriga studiemedlet. Detta sker tidigast tre veckor innan skolstart.

Läs mer om möjligheten att söka studiemedel för dina resekostnader

Bonusprogram

Om du inte redan är medlem i något bonusprogram för flygresor som t.ex. Eurobonus via SAS (Star Alliance) kan det vara smart att kolla upp vad det finns för alternativ.
Som medlem samlar du poäng på alla dina flygningar (plus annat) som du kan utnyttja till gratisresor m.m. när du har samlat ihop tillräckligt många poäng. Vi rekommenderar därför att du kollar upp med resebyrån eller det flygbolag du åker med vad de kan erbjuda.

Stipendier

Det finns gott om stipendier för dig som vill studera utomlands men det krävs förmodligen lite arbete från dig för att hitta rätt. Alla stiftelser måste dela ut minst 80 procent av sin avkastning varje år. Detta betyder det att flera miljarder kronor måste delas ut varje år. Den största delen av dessa pengar går till forskning vid universiteten, men några procent kan sökas av privatpersoner. Men för att kunna ansöka om stipendier behöver du först hitta de stipendier som du är berättigad till att söka.

På bibliotek eller i bokhandeln hittar du flera böcker som innehåller tips om stipendier och fonder, t ex Stora Fondboken. Det vanligaste sättet är emellertid att söka stipendier via Internet. Det finns flera företag som sysslar med att utifrån studentens förutsättningar ta fram lämpliga alternativ och ge tips och råd om hur man bör gå tillväga. Här följer några länkar som kan vara till hjälp:

http://www.lu.se
Lunds universitets stipendiesajt. Främst för studenter vid Lunds universitet.

https://si.se/verksamhetsomraden/stipendier-och-bidrag/
Svenska Institutets länktips med stipendier både i Sverige och utomlands

https://www.globalgrant.com/
Här finns både svenska och internationella stipendier

www.su.se/forskning/stipendier/
För studenter och forskare vid Stockholms universitet

http://www.utbildningsstipendier.se/
En samling stipendier som kan sökas för olika sorters utbildningar.

http://www.studiestipendier.se/
En webbplats som samlar stipendier att söka för studier på olika nivåer.

Studiemedel

Du som ska studera utomlands har möjlighet att ansöka om studiemedel från CSN för att täcka diverse kostnader. Studiemedel består av bidrag och lån som du kan söka för exempelvis levnadskostnader men du kan också låna pengar till extra kostnader för terminsavgifter, resor och försäkringar.

Godkända utbildningar

Det är många olika faktorer som avgör ifall en utbildning utomlands ger rätt till studiemedel. Kraven kan ibland skilja sig åt beroende på om du läser utanför EU eller inom EU. Samtliga universitet och skolor som Education Link samarbetar med uppfyller CSN:s villkor med ett fåtal undantag för vissa specifika utbildningar.

En utbildning som berättigar till studiemedel ska:

 • vara på heltid om du studerar utanför EU
 • pågå i ett visst antal veckor – Utanför EU är kravet att utbildningen ska pågå i minst 13 veckor. Inom EU räcker det för närvarande om utbildningen är tre veckor
 • avslutas med ett prov eller leda till en examen
 • vara godkänd av Högskoleverket eller CSN – De flesta högskolor och universitet som står under någon form av statlig kontroll i landet är godkända för studiestöd

Vem kan beviljas studiemedel?

Har du avslutat en gymnasieutbildning med godkända resultat så uppfyller du vanligen grundkravet för att få studiemedel. Vi rekommenderar dock att du personligen kontaktar CSN för besked om vad som gäller för just dig

För att du ska få studiemedel ska du:

 • ha varit bosatt i Sverige i en sammanhängande tid av två år – gäller för de senaste fem åren innan du börjar studera
 • ha blivit antagen till en utbildning – och ha möjlighet att ta en examen eller tentera kurserna
 • ha klarat av dina tidigare studier med studiemedel

För närmare information om studiemedel besök www.csn.se

Studiemedelsbelopp 2024

Studiemedel per vecka när du studerar på heltid.

Bidrag: 997 kr
Studielån: 2 292 kr
Merkostnadslån för utlandsstudier: 716 kr

Totalt 4 005 kr

Vi reserverar oss för mindre justeringar av dessa belopp. Se www.csn.se för aktuella belopp.

Merkostnadslån för utlandsstudier

När du studerar utomlands tillkommer ofta extra kostnader. Du måste i många fall betala skolavgifter s.k. tuiton fees. Därför kan du som ska studera utomlands komplettera dina vanliga studiemedel med merkostnadslån.

Merkostnadslån för undervisningsavgift

Maxbelopp för lån till undervisningsavgift för studier på eftergymnasial nivå, 240 veckor är 403 200 kr. Läs mer om detta på www.csn.se

Merkostnadslån för försäkring, resor etc.

Du kan också söka studiemedel för att betala försäkring och resa till studieorter. Läs mer om detta på www.csn.se

När får jag pengarna?

Utbetalningen görs tidigast tre veckor innan terminsstart för merkostnadslån för resa, försäkring och undervisningsavgift. CSN betalar ut övriga bidrag och lån månadsvis och första gången i samband med terminsstart. Därefter görs utbetalningen runt den 25:e för varje månad som du studerar.

Du kan även få ordinarie bidrag och lån utbetalda innan terminsstarten om du har särskilda skäl, exempelvis att du måste betala hela terminens hyra i förskott.

För närmare information om studiemedel besök www.csn.se

Utbildningssystem

För dig som vill studera utomlands är det bra att ha lite koll på olika utbildningssystem utomlands. Det är också bra att känna till vanliga utbildningsbegrepp i de olika länderna. När du söker efter en utbildning är det exempelvis bra att veta skillnaden mellan undergraduate och postgraduate.

Utbildningsnivåer

Universitetsutbildning utomlands delas vanligen in i två nivåer, undergraduate (grundnivå) samt postgradate (påbyggnadsnivå). På grundnivå är Bachelors Degrees den vanligaste typen av program (kandidatexamen) men det finns också andra alternativ. Det vanligaste programmet på påbyggnadsnivå är en Masters degree men det finns också andra typer av program som Graduate Certificate, Graduate Diploma men även PhD.

Längden på utbildningarna kan variera beroende på land och skola. Vi på Education Link hjälper dig att titta på olika alternativ och hitta det som passar just dig.

Diploma program

Du som är inriktad på att läsa yrkesförberedande kurser utomlands väljer med fördel ett Diploma program. Utbildningarna är vanligtvis på ett till två år, relativt praktiskt inriktade och avsedda att förbereda dig för arbetsmarknaden. Dessa program liknar de Yrkesutbildningar (YH) som finns i Sverige.

Bachelor Top-up Degrees

Du som har läst en tvåårig YH-utbildning i Sverige har goda möjligheter att bygga på denna i utlandet för att få en bachelor top-up degree. På många utländska universitet kan du nämligen till skillnad mot på svenska universitet tillgodoräkna dig dina YH-poäng. Hur mycket beror lite på vad du läst och vilken utbildning du ansöker dig till.

I England finns det uttalade bachelor top-up degrees som vanligen är ettåriga program som vid examen ger dig en Bachelors Degree. De generella antagningskraven till top-up är att du ska ha läst en Diploma utbildning på 2 år inom relevant ämne men vi hjälper dig att tyda vad som gäller för just det program som du är intresserad av.

Bachelor Degrees

På grundnivå är Bachelor degrees de mest populära typen av program. Antagningskraven varierar beroende på ämne och skola men det krävs i regel att du har en avslutad gymnasieutbildning. Specifika utbildningar kan även ha andra krav såsom portfolio, intervju, andra speciella antagningsprov eller specifika förkunskaper. En bachelor är vanligen på tre år men det finns även intensiva program på endast 2 år. Det finns även något som kallas sandwich degrees som är på 4 år varav ett år består av praktik.

Study Abroad

Om du bara har lust att studera en eller två terminer i utlandet är study abroad troligen alternativet för dig. Du kan antingen välja ämnen helt fritt bara för att testa på universitetsstudier eller så kan studierna vara en del av en redan pågående utbildning i Sverige. I så fall måste du på förhand få ditt kursval godkänt av det svenska universitetet/högskolan.

På vissa universitet krävs att du redan är inskriven på ett universitet i Sverige för att få läsa en study abroad. Men de finns även universitet som tar emot dig som kommer direkt från gymnasiet och vill testa på universitetsstudier utan att vara inskriven på ett specifikt program. Prata med oss för mer information om vilka alternativ som passar just dina önskemål.

Master Degrees

Om du redan har en examen från högskola eller universitet är du normalt kvalificerad för att läsa en master. PÅ vissa specifika program krävs det att du förutom en examen även har arbetslivserfarenhet. En masterutbildning varar i i regel ett till två år. I Storbritannien är exempelvis flertalet masters på 12 månader.

Det som är intressent för oss svenskar är att du i utlandet kan läsa en master inom ett annat ämne än du tog din Bachelorexamen. Det ger dig fantastiska möjligheter att bredda dina kunskaper, något som vi i Sverige inte är så vana vid.

Visum

Visum till Australien

Skall du studera i Australien i mer än 3 månader behöver du ett studentvisum. Du måste själv ansöka om visumet men Education Link hjälper dig med information om hur du gör. Det är ditt eget ansvar att se till så att du ansöker i tid. Du kan först ansöka om ett studentvisum när du har fått ett slutgiltigt antagningsbesked utan villkor, accepterat din plats och betalat en deposition till universitetet. Du kommer att få tillsänt dig ett Electronic Confirmation of Enrollment (eCoE-brev) som bekräftar din studieplats. I eCoE-brevet får du en unik CoE-kod som du behöver för att söka visum. CoE-koden finner du översta i högra hörnet på eCoE-brevet.

Du kan tidigast ansöka om studentvisum tre månader innan studiestart. Det enklaste och snabbaste sättet är att ansöka om visum digital på: www.immi.gov.au Du måste ha ett kreditkort, ditt pass och CoE-koden tillgängligt i samband med ansökan. Ett visum till Australien kostar 710 AUD (juli 2023).

Som svensk student kan du arbeta när du studerar i Australien. Du kan arbeta 40 timmar i löpet av varje tvåveckorsperiod. Det betyder at du kan fördela timmarna inom dessa veckor som det passar dig bäst. Som student kan du jobba heltid under loven.

Visum till England

Skall du studera i England behöver du, från och med den 1 januari 2021, ett studentvisum. Du måste själv ansöka om visumet men Education Link hjälper dig med information om hur du gör. Det är ditt eget ansvar att se till så att du ansöker i tid. Du kan först ansöka om ett studentvisum när du har fått ett slutgiltigt antagningsbesked utan villkor. När du har fått ditt antagningsbesked måste du ansöka om att få ett Confirmation of Acceptance Studies (CAS) som bekräftar din studieplats. iCAS-brevet kommer du att få en egen CAS-kod som du behöver när du ansöker om visum. Du kan inte söka visum tidigare än sex månader innan studiestart. Inresa till England kan göra tidigast en månad innan studiestart.

Det enklaste och snabbaste sättet är att ansöka om visum digital på: Student visa : Apply – GOV.UK (www.gov.uk)

Du måste ha ett kreditkort, ditt pass och CAS-koden tillgängligt i samband med ansökan. För att genomföra visumansökan måste du kunna legitimera dig. Detta gör du genom att lasta ner en app som heter ”ID Check” till din smartphone. Mer information om detta hittar du på samma webbsida som när du startar visumansökan.

Ett visum till England kostar 490 GBP (jan 2024). I samband med att du ansöker om visum måste du teckna en försäkring som heter ”The Immigration Health Surcharge (IHS)”. Försäkringen kostar 776 GBP. När du ansöker om visum digitalt så måste du betala för försäkringen som en del av ansökningsprocessen. Du måste fullföra betalningen av försäkringen och gå tillbaka till visumansökan inom 30 minuter. När du ansöker om visum måste du därmed totalt betala 1266 GBP.

Som svensk student kan du arbeta när du studerar i England. Du kan arbeta 40 timmar i löpet av en tvåveckorsperiod. Det betyder at du kan fördela timmarna inom dessa veckor som det passar dig bäst. Som student kan du jobba heltid under loven.