Studiemedel

Du som ska studera utomlands har möjlighet att ansöka om studiemedel från CSN för att täcka diverse kostnader. Studiemedel består av bidrag och lån som du kan söka för exempelvis levnadskostnader men du kan också låna pengar till extra kostnader för terminsavgifter, resor och försäkringar.

Godkända utbildningar

Det är många olika faktorer som avgör ifall en utbildning utomlands ger rätt till studiemedel. Kraven kan ibland skilja sig åt beroende på om du läser utanför EU eller inom EU. Samtliga universitet och skolor som Education Link samarbetar med uppfyller CSN:s villkor med ett fåtal undantag för vissa specifika utbildningar.

En utbildning som berättigar till studiemedel ska:

  • vara på heltid om du studerar utanför EU
  • pågå i ett visst antal veckor – Utanför EU är kravet att utbildningen ska pågå i minst 13 veckor. Inom EU räcker det för närvarande om utbildningen är tre veckor.
  • avslutas med ett prov eller leda till en examen
  • vara godkänd av Högskoleverket eller CSN – De flesta högskolor och universitet som står under någon form av statlig kontroll i landet är godkända för studiestöd.

Vem kan beviljas studiemedel?

Har du avslutat en gymnasieutbildning med godkända resultat så uppfyller du vanligen grundkravet för att få studiemedel. Vi rekommenderar dock att du personligen kontaktar CSN för besked om vad som gäller för just dig

För att du ska få studiemedel ska du:

  • ha varit bosatt i Sverige i en sammanhängande tid av två år – gäller för de senaste fem åren innan du börjar studera.
  • ha blivit antagen till en utbildning – och ha möjlighet att ta en examen eller tentera kurserna.
  • ha klarat av dina tidigare studier med studiemedel

För närmare information om studiemedel besök www.csn.se

Studiemedelsbelopp 2017

Studiemedel per vecka när du studerar på heltid (SEK)

Bidrag                                                   712
Lån                                                    1 792
Merkostnadslån för utlandsstudier       560
Totalt                                                3 064

Vi reserverar oss för mindre justeringar av dessa belopp. Se www.csn.se för aktuella belopp.

Merkostnadslån för utlandsstudier

När du studerar utomlands tillkommer ofta extra kostnader. Du måste i många fall betala skolavgifter s.k. tuiton fees. Därför kan du som ska studera utomlands komplettera dina vanliga studiemedel med merkostnadslån. Läs mer om merkostnadslån

Merkostnadslån för undervisningsavgift

Det nuvarande merkostnadslånet för undervisningsavgift är mer flexibelt än det gamla. Med det nuvarande systemet har du ett maxbelopp som gäller för hela din studietid. Detta belopp kan du själv fördela mellan studieperioderna och välja om du vill ta ut hela beloppet på exempelvis ett år, tre år eller dela upp det på 6 år. Du kan dock inte få ut mer per år än det faktiska beloppet för undervisningsavgiften.

Maxbelopp för lån till undervisningsavgift för studier på eftergymnasial nivå, 240 veckor är 344 064 SEK.

OBS! Det är du själv som avgör hur mycket av detta maxbeloppet du ansöker om för varje studieperiod. När du använt hela beloppet kan du inte ansöka om mer merkostnadslån för undervisningsavgift. Planera därför noggrant!

Merkostnadslån för försäkring, resor etc.

Du kan också söka studiemedel för att betala försäkring och resa till studieorter. Läs mer om detta på www.csn.se

När får jag pengarna?

Utgångspunkten i de nya reglerna är att studiemedlen ska betalas ut månadsvis, men det kan anpassas utifrån behov. Om du exempelvis måste betala din undervisningsavgift inför varje termin, kan du få pengarna utbetalda som en engångsutbetalning innan terminsstarten. Du kan även få ordinarie bidrag och lån utbetalda innan terminsstarten om du har särskilda skäl, exempelvis att du måste betala hela terminens hyra i förskott. Lån för försäkring och resa till och från studielandet betalas alltid ut innan terminsstarten.

För närmare information om studiemedel besök www.csn.se.

Funderar du över något? Fråga oss!