Studiemedel

Du som ska studera utomlands har möjlighet att ansöka om studiemedel från CSN för att täcka diverse kostnader. Studiemedel består av bidrag och lån som du kan söka för exempelvis levnadskostnader men du kan också låna pengar till extra kostnader för terminsavgifter, resor och försäkringar.

Godkända utbildningar

Det är många olika faktorer som avgör ifall en utbildning utomlands ger rätt till studiemedel. Kraven kan ibland skilja sig åt beroende på om du läser utanför EU eller inom EU. Samtliga universitet och skolor som Education Link samarbetar med uppfyller CSN:s villkor med ett fåtal undantag för vissa specifika utbildningar.

En utbildning som berättigar till studiemedel ska:

  • vara på heltid om du studerar utanför EU
  • pågå i ett visst antal veckor – Utanför EU är kravet att utbildningen ska pågå i minst 13 veckor. Inom EU räcker det för närvarande om utbildningen är tre veckor
  • avslutas med ett prov eller leda till en examen
  • vara godkänd av Högskoleverket eller CSN – De flesta högskolor och universitet som står under någon form av statlig kontroll i landet är godkända för studiestöd

Vem kan beviljas studiemedel?

Har du avslutat en gymnasieutbildning med godkända resultat så uppfyller du vanligen grundkravet för att få studiemedel. Vi rekommenderar dock att du personligen kontaktar CSN för besked om vad som gäller för just dig

För att du ska få studiemedel ska du:

  • ha varit bosatt i Sverige i en sammanhängande tid av två år – gäller för de senaste fem åren innan du börjar studera
  • ha blivit antagen till en utbildning – och ha möjlighet att ta en examen eller tentera kurserna
  • ha klarat av dina tidigare studier med studiemedel

För närmare information om studiemedel besök www.csn.se

Studiemedelsbelopp 2020

Studiemedel per vecka när du studerar på heltid.

Bidrag: 823 kr
Studielån: 1 892 kr
Merkostnadslån för utlandsstudier: 591 kr

Totalt 3 306 kr

Vi reserverar oss för mindre justeringar av dessa belopp. Se www.csn.se för aktuella belopp.

Merkostnadslån för utlandsstudier

När du studerar utomlands tillkommer ofta extra kostnader. Du måste i många fall betala skolavgifter s.k. tuiton fees. Därför kan du som ska studera utomlands komplettera dina vanliga studiemedel med merkostnadslån.

Merkostnadslån för undervisningsavgift

Maxbelopp för lån till undervisningsavgift för studier på eftergymnasial nivå, 240 veckor är 363 264 kr. Läs mer om detta på www.csn.se

Merkostnadslån för försäkring, resor etc.

Du kan också söka studiemedel för att betala försäkring och resa till studieorter. Läs mer om detta på www.csn.se

När får jag pengarna?

Utbetalningen görs tidigast tre veckor innan terminsstart för merkostnadslån för resa, försäkring och undervisningsavgift. CSN betalar ut övriga bidrag och lån månadsvis och första gången i samband med terminsstart. Därefter görs utbetalningen runt den 25:e för varje månad som du studerar.

Du kan även få ordinarie bidrag och lån utbetalda innan terminsstarten om du har särskilda skäl, exempelvis att du måste betala hela terminens hyra i förskott.

För närmare information om studiemedel besök www.csn.se

Funderar du över något? Fråga oss!