Försäkring

Det är viktigt att du har en giltig utlandsstudieförsäkring som gäller för hela din studietid så att du kan få ersättning om du blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall. Kostnaderna för sjukvård kan annars bli mycket stora. Se därför till att se över ditt försäkringsbehov innan du reser iväg. Var noga med att kolla alla villkor i försäkringen så att den passar dig och dina behov. Vi rekommenderar att du noga läser igenom de villkor som gäller på det universitet du ska studera på. Vissa universitet kräver kanske att du tecknar deras egen försäkring.

Merkostnadslån för försäkring

CSN kan bevilja merkostnadslån för försäkring som utgår från vissa veckobelopp. Läs mer om hur mycket du kan låna från CSN gällande försäkring på deras hemsida

Europeiskt sjukförsäkringskort

Om du studerar inom EU eller EES, så bör du även beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan. Det ger dig rätt till nödvändig sjukvård i det land du studerar. Läs mer på Försäkringskassans sida.

Övriga tips om försäkring

•    Du som har en latent sjukdom bör skaffa läkarintyg innan avfärd på att det är ok att åka.
•    Spara alla kvitton på inköp av prylar under resan och studietiden liksom alla kvitton vid läkarbesök eller liknande.
•    Om du kräver ersättning via din försäkring så skicka alltid in originalhandlingar
•    Vi planerad sjukvård bör du alltid ringa och rådgöra med försäkringsbolaget först
•    Om du behöver förlänga din försäkring ska du teckna och betala eventuell förlängning innan den gamla har gått ut.

Du som ska studera i Australien

För att bli beviljad studentvisum till Australien måste du ha en giltig sjukförsäkring som gäller för hela din studietid. Utländska studenter, med ett fåtal undantag, måste därför teckna ett s.k. Overseas Student Health Cover” (OSHC).

Om du har en försäkring via Kammarkollegiet slipper du teckna denna försäkring. I annat fall måste du vara beredd på att du måste komplettera din utlandsstudieförsäkring med en s.k. OSHC.

Funderar du över något? Fråga oss!