Antagningskrav

Antagningsprocessen på många universitet utomlands skiljer sig jämfört med den process vi är vana med i Sverige. Antagningen baseras inte bara på snittbetyg och processen sker löpande vilket innebär att du som uppfyller antagningskraven får ett erbjudande om plats så snart din ansökan har behandlats. Istället för att vänta in alla ansökningar och därefter erbjuda de med högst betyg en plats tar universiteten hänsyn till andra faktorer som motivation och relevant erfarenhet. Att ansöka i god tid är därför att rekommendera eftersom platserna fylls på allt eftersom.

De specifika antagningskraven på enskilda program varierar självfallet beroende på vilket universitet och vilken utbildning du ansöker till. Det generella kravet för utbildningar på grundnivå, Bachelors Degree är att du åtminstone ska ha en gymnasieexamen med godkända resultat. Program som är populära i Sverige och har höga antagningskrav tenderar att vara populära även utomlands vilket per automatik höjer antagningskraven något. Är det en utbildning som kräver mycket av studenten för att klara av studierna är också antagningskraven högre. Men tack vare att universiteten väger in mer än bara betygssnitt och det faktum att det finns fler utbildningsplatser göra att du i regel har bättre chanser att komma in på universitet utomlands än i Sverige.

Du som vill ansöka till en utbildning inom design måste förmodligen bifoga en portfolio eller arbetsprover i någon form. Du kan också bli kallad till en intervju på plats eller via Skype eller telefon.

Goda kunskaper i undervisningsspråket är också ett krav. Söker du på egen hand krävs det troligen att du uppvisar ett godkänt resultat från ett språktest. Söker du via Education Link räcker det däremot med bra betyg i engelska från gymnasiet. Har du ett C (VG) eller bättre så är det tillräckligt för att uppfylla kraven på de flesta program.

Vi vet vad våra samarbetsuniversitet efterfrågar och kan hjälpa dig att hitta alternativ där du har chans att komma in baserat på dina betyg och andra erfarenheter

För att bli antagen till utbildningar på påbyggnadsnivå, Master, krävs i regel att du har en avslutad utbildning motsvarande en Bachelor’s Degree. Vissa utbildningar kräver också arbetslivserfarenhet och att du uppvisar godkända resultat från något språktest utöver goda språkbetyg i gymnasiet.

Vi tycker att det är värt att påpeka ännu en gång att flertalet av universiteten utomlands inte bara ser till snittbetyg och poäng utan även väger in arbetslivserfarenhet, rekommendationer samt andra färdigheter. Därför vågar vi påstå att du i de flesta fall har större chans att bli antagen till en populär utbildning utomlands än på motsvarande utbildning i Sverige.

För att du skall få mer information om just den utbildning du har fastnat för rekommenderar vi att du kontaktar Education Link.

Funderar du över något? Fråga oss!