Ordlista A-Ö

Ansökningsdatum för studier utomlands

Antagningarna till universiteten sker löpande och det finns i regel ingen sista ansökningsdag när du söker genom Education Link. Finns det platser kvar så kan du bli antagen. Din ansökan behandlas så fort som möjligt och du kan få ett antagningsbesked ganska snart. Detta innebär även att ju tidigare du är ute med din ansökan desto större chans har du att komma in på den utbildning du vill läsa. OBS! För ansökan till statliga universitet i England är det 15 januari som officiellt är sista datum för ansökan för start till höstterminen. MEN söker du via Education Link kan du i regel ansöka efter detta datum.

Antagningskrav för studier utomlands

Antagningskraven varierar beroende på vilket universitet och vilken utbildning du ansöker till. Utbildningar på undergradutenivå kräver vanligen godkända resultat från gymnasiet och att du uppfyller allmän behörighet. Ibland krävs också andra specifika kunskaper. Söker du exempelvis en designutbildning måste du eventuellt bifoga en portfolio. Goda kunskaper i undervisningsspråket är också ett krav. Genom att Education Link har avtal med skolorna räcker det i många fall med bra betyg i språk från gymnasiet (minst VG).

För att bli antagen till utbildningar på postgradutenivå krävs att du har en avslutad kandidatutbildning motsvarande en Bachelor’s Degree från något universitet. Många universitet kräver också att du utöver goda språkbetyg i gymnasiet uppvisar godkända resultat från något språktest.

Värt att nämnas är att flertalet av universiteten inte bara ser till snittbetyg och poäng utan väger även in arbetslivserfarenhet, rekommendationer samt andra färdigheter. Därför vågar vi påstå att du i de flesta fall har större chans att bli antagen till en populär utbildning utomlands än på motsvarande utbildning i Sverige.

Arbeta extra

Ett bra sätt att utöka sin reskassa är att ta ett extrajobb vid sidan om studierna. I de flesta länder där Education Link har samarbetsuniversitet är det inga problem att jobba extra men det finns undantag. Kontakta Education Link om du vill ha mer information

Avgifter för studier utomlands

Utöver terminsavgiften tillkommer kostnader för kurslitteratur, boende, mat, kläder, nöjen, resor och transporter m. m. Ofta har universiteten gjort beräkningar på hur mycket pengar som behövs för att täcka dessa kostnader. Du bör utgå från att du behöver minst 25-30 000 kr per termin efter att terminsavgiften är betald för att klara levnadskostnaderna. Tänk på att kostnaderna varierar från person till person. Det är viktigt att du gör en personlig budget inför studietiden i utlandet.

Bachelor degree

Utbildningssystemen skiljer sig något mellan länderna och varierar också beroende på vilken typ av skola eller universitet du läser på. Det är inte lika vanligt som i Sverige att du läser enstaka kurser och sätter ihop ett eget program, utan i regel är studenterna inskrivna på specifika program som leder till en viss examen. Vad som ingår i respektive program är upp till varje universitet / skola att avgöra och kan därför skilja sig åt mellan olika lärosäten.

En stor majoritet av universiteten erbjuder utbildningar på två nivåer. Grundutbildningarna som vanligen leder fram till en Bachelor’s Degree ligger på undergraduatenivå. En Bachelor’s Degree motsvarar en svensk kandidatutbildning på 180 poäng. Påbyggnadsutbildningar som t.ex. en Master’s Degree ligger på postgraduatenivå. En Master’s Degree motsvarar en svensk magisterexamen.

I Australien, Nya Zeeland och Europa är de flesta utbildningar till en Bachelor’s Degree på tre år. Det finns även kortare program som leder till en Diploma.

Betyg. tillgodoräkna sig

Tillgodoräkning av svensk utbildning i utländsk examen

Det finns goda möjligheter för dig som studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning att tillgodoräkna dig poäng när du ansöker till en utländsk utbildning vilket innebär att du kan förkorta tiden att få ut en examen. Bedömningen av hur mycket du får tillgodoräkna dig görs av de enskilda universiteten. Även du som har gått en YH-utbildning i Sverige har på många universitet goda möjligheter att tillgodoräkna dig poäng mot en utländsk examen.

Tillgodoräkning av utlandsstudier i svensk examen

Du som är inskriven på ett universitet och vill läsa enstaka kurser utomlands kan vanligen tillgodoräkna dig dessa kurser i din svenska examen. Det är dock viktigt att du innan avresa fått kurserna godkända av ditt svenska universitet. Du som påbörjat en utbildning i utlandet och vill tillgodoräkna dig poäng i en svensk examen bör kontakta respektive högskola/universitetet direkt för att se om det är möjligt.

Värdering av utlandsstudier

Även om studiemedel beviljas för universitetsutbildning utomlands är utländska utbildningar inte automatiskt godkända/överförbara i Sverige. Du måste själv undersöka den utländska utbildningens gångbarhet på den svenska arbetsmarknaden och möjligheten att få den godkänd i Sverige. Mer information om utländska utbildningars gångbarhet i Sverige finns på Universitets- och Högskolerådets hemsida.

Om du beviljas studiemedel för att genomgå t.ex. en lärarutbildning eller en vårdutbildning utanför EU/EES får du räkna med att det ofta krävs omfattande kompletteringar innan du kan få fast anställning inom det offentliga skolväsendet respektive vårdsektorn i Sverige.

Betyg, översättning

Education Link kan hjälpa dig med översättning av dina gymnasiebetyg och Komvux betyg till engelska. Avgiften för att få betygen översatta är 350 kr som betalas in i samband med att du skickar in din ansökan. Övriga handlingar och intyg skall vara översatta till engelska, samt vidimerade när du skickar din ansökan till Education Link.

Bostad

Vanligtvis får du hjälp med att hitta bostad genom ditt universitet eller skola. Studentrum, del i lägenhet eller i hus på eller utanför campus är de vanligaste alternativen. Vill du ha ditt boende bekräftat innan avfärd bör du ansöka om boende på campus. Att ordna boende utanför campus gör du lättast på plats på studieorten. Ett tips är att åka ned till studieorten ett par veckor innan terminsstart och boka ett temporärt boende för att därefter ge dig ut och söka permanent boende. För mer information och tips kontakta Education Link eller se länkar.

CSN för studier utomlands

Studiemedlet från CSN är uppdelat i tre delar. Dels ett skattefritt studiebidrag som är lika för alla, oavsett i vilket land du studerar, dels ett studielån vars storlek är beroende på vilket land du studerar i. Studielånet ska betalas tillbaka med ränta. Om du har merkostnader i samband med studierna kan du även ansöka om ett merkostnadslån . Lånet kan du söka för kostnader för t.ex. undervisningsavgifter, resa från Sverige till studielandet och försäkring.

CSN-ansökan

Din studiemedelsansökan skickas till CSN så snart du fått ditt antagningsbesked från skolan. Grundkraven för att beviljas studiemedel är att du uppfyller allmän högskolebehörighet, att studierna är på heltid och att studietiden sträcker sig över minst 13 veckor. Ansökningsprocessen tar normalt ca 4-6 veckor. För mer information se www.csn.se.

Diploma

Du som är inriktad på att läsa yrkesförberedande kurser utomlands väljer med fördel ett Diploma program. Utbildningarna är vanligen på 1-2 år och är ganska praktiskt inriktade och avser att förbereda dig för arbetsmarknaden. Dessa program liknar de kvalificerad yrkesutbildningar (KY) som finns i Sverige. När du har avslutat ett Diploma har du goda förutsättningar att läsa vidare på universitet och få ut en akademisk examen.

Extraarbete i samband studier utomlands

Ett bra sätt att utöka sin reskassa är att ta ett extrajobb vid sidan om studierna. I de flesta länder där Education Link har samarbetsuniversitet är det inga problem att jobba extra men det finns undantag.

Finansiering av utlandsstudier

Det finns flera sätt att finansiera sina utlandsstudier. De vanligaste är:

Studiemedel – de flesta studenter ansöker om studiemedel från CSN.

Stipendier – ett bra sätt att utöka studiefinanserna är att söka olika stipendier

Extraarbete – på flera studieorter finns det goda möjligheter att jobba extra vid sidan om studierna.

Egna medel – Har man möjlighet är det bra att finansiera sin utbildning med egna medel. Ofta krävs det att man skjuter till egna medel utöver studiemedlet för att klara sig.

Flyg

Om du önskar så kan CSN bevilja studiemedel för att täcka dina resekostnader till studieorten. Boka och betala resan och skicka sedan alla kvitton till CSN så lägges betalningen på ditt lån och du får ersättning för utlägget tillsammans med din första studiemedelsutbetalning. OBS! Boka din resa i god tid.

Försäkring i samband med studier utomlands

Det är viktigt att du har en giltig utlandsstudieförsäkring som gäller för hela din studietid. Var noga med att kolla alla villkor i försäkringen så att det passar dig. CSN kan bevilja extralån upp till en viss nivå för att täcka kostnaden för försäkring. Du som skall studera i Australien bör vara uppmärksam på att universiteten helst ser att du tecknar Overseas Student Health Cover som är en australiensisk sjukförsäkring. Väljer du OSHC bör du kombinera denna med en separat hemförsäkring då OSHC endast är en ren sjukförsäkring.

Kostnader för studier utomlands

Utöver terminsavgiften tillkommer kostnader för kurslitteratur, boende, mat, kläder, nöjen, resor och transporter m. m. Ofta har universiteten gjort beräkningar på hur mycket pengar som behövs för att täcka dessa kostnader. Du bör utgå från att du behöver minst 25-30 000 kr per termin efter att terminsavgiften är betald för att klara levnadskostnaderna. Tänk på att kostnaderna varierar från person till person. Det är viktigt att du gör en personlig budget inför studietiden i utlandet.

Postgraduate degree

Postgraduate degree är samlingsnamnet för Master’s, MBA’s, PhD’s, Graduate Diplomas och Graduate Certificates. Studierna omfattar 0,5-2 år och påbörjas efter att man läst en Bachelor eller kandidatexamen. En av fördelarna med att göra en Master utomlands är att du kan studera denna i ett annat ämne än vad du har tagit din Bachelor i. Du kan alltså ha exempelvis ha en ingenjörsexamen och sedan bredda din kompetens genom att läsa en MBA utan att tidigare ha läst ekonomi. Detta är ett bra sätt att göra sig unik och attraktiv på arbetsmarknaden.

Språkkrav

Goda kunskaper i undervisningsspråket är ett krav för att bli antagen. Genom att Education Link har avtal med universiteten räcker det i många fall med bra betyg i språk från gymnasiet (minst VG). För studier på postgraduatenivå krävs ofta utöver goda språkbetyg i gymnasiet att man uppvisar godkända resultat från något språktest.

Stipendier för studier utomlands

Trots att alla kan söka stipendier är det få som verkligen gör det. Det finns över 50 000 stiftelser och fonder som ruvar på miljarder kronor som väntar på att delas ut. Läs mer om stipendier.

Studiemedel för studier utomlands

Studiemedlet från CSN är uppdelat i ett skattefritt studiebidrag samt ett studielån som är lika för alla, oavsett i vilket land du studerar. Studerar du utomlands kan du också ansöka om ett extralån för att kunna täcka ökade levnadskostnader. Om du har merkostnader i samband med studierna kan du även ansöka om ett merkostnadslån. Lånet kan du söka för kostnader för t.ex. undervisningsavgifter, resa från Sverige till studielandet och försäkring. Studielånet ska betalas tillbaka med ränta.

Study Abroad

Ett Study Abroad program är passande för dig som vill förlägga 1-2 terminer av din utbildning på ett utländskt universitet. Detta har du möjlighet att göra vare sig du har studerat på universitet tidigare eller inte. Study Abroad Programmet innebär att du fritt kan välja kurser från olika fakultet. Ett Study Abroad program kan därför även passa bra om du vill prova på att studera kurser inom olika områden. OBS! På många universitet i Europa är study abroad program inte så vanliga. Möjligheterna till att läsa enstaka kurser är därför begränsat. Se respektive universitet för mer information eller kontakta Education Link.

Terminsavgift

Till skillnad från svenska universitet tar de flesta utländska universitet och skolor ut terminsavgifter för undervisningen. Avgiften varierar ganska kraftigt beroende på i vilket land och vilken skola/utbildning du studerar på. Kostnaden kan därför ligga på alltifrån 15 000 kr per år till 180 000 kr per år. Se på universitetens egna hemsidor för mer information om terminsavgiften på respektive skola/utbildning.

Tillgodoräkna sig svensk utbildning i utländsk examen

Det finns goda möjligheter för dig som studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning att tillgodoräkna dig poäng när du ansöker till en utländsk utbildning vilket innebär att du kan förkorta tiden att få ut en examen. Bedömningen av hur mycket du får tillgodoräkna dig görs av de enskilda universiteten. Även du som har gått en KY-utbildning i Sverige har på många universitet goda möjligheter att tillgodoräkna dig poäng mot en utländsk examen.

Tillgodoräkna sig utlandsstudier i svensk examen

Du som är inskriven på ett universitet och vill läsa enstaka kurser utomlands kan vanligen tillgodoräkna dig dessa kurser i din svenska examen. Det är dock viktigt att du innan avresa fått kurserna godkända av ditt svenska universitet. Du som påbörjat en utbildning i utlandet och vill tillgodoräkna dig poäng i en svensk examen bör kontakta högskolan/universitetet direkt för att se om det är möjligt.

Tuition Fee

Till skillnad från svenska universitet tar de flesta utländska universitet och skolor ut terminsavgifter för undervisningen. Avgiften varierar ganska kraftigt beroende på i vilket land och vilken skola/utbildning du studerar på. Kostnaden kan därför ligga på alltifrån 15 000 kr per år till 180 000 kr per år. Se respektive universitet för mer information om terminsavgiften på respektive skola/utbildning.

Undergraduate degree

Undergraduate är alternativet för dig som vill göra en Bachelor’s degree på 3-4 år. Detta motsvarar en svensk Kandidatexamen. En hel del av Education Link studenter väljer att studera en hel Bachelor utomlands. Andra påbörjar sin utbildning utomlands för att sedan avsluta den i Sverige eller tvärtom. Det finns nämligen goda möjligheter att tillgodoräkna sin svenska utbildning på ett utländskt universitet. I många fall kan studenter som läst en KY-utbildning tillgodoräkna sig delar av den i en Bachelor’s degree.

Visum för studier utomlands

I många länder krävs det att du ansöker om studentvisum. Ansökningsprocessen för visum skiljer sig markant för de olika delarna av världen. För studier inom EU och EES behövs inget visum för svenska medborgare. För studier i Australien ansöker du om visum online vilket är både snabbt och enkelt. Att ansöka om visum är ett senare steg i processen att förbereda sig för utlandsstudier. Vi på Education Link hjälper dig med information och goda råd när detta blir aktuellt.

Värdering av utlandsstudier

Även om studiemedel beviljas för universitetsutbildning utomlands är utländska utbildningar inte automatiskt godkända/överförbara i Sverige. Du måste själv undersöka den utländska utbildningens gångbarhet på den svenska arbetsmarknaden och möjligheten att få den godkänd i Sverige. Du kan läsa mer om reglerade utbildningar på Universitets- och Högskolerådets hemsida.

Om du beviljas studiemedel för att genomgå t.ex. en lärarutbildning eller en vårdutbildning utanför EU/EES får du räkna med att det ofta krävs omfattande kompletteringar innan du kan få fast anställning inom det offentliga skolväsendet respektive vårdsektorn i Sverige.

Översättning av betyg

Education Link kan hjälpa dig med översättning av dina gymnasiebetyg och Komvux betyg till engelska. Avgiften för att få betygen översatta är 350 kr som betalas in i samband med att du skickar in din ansökan. Övriga handlingar och intyg skall vara översatta till engelska, samt vidimerade när du skickar din ansökan till Education Link.

Funderar du över något? Fråga oss!