Studera utomlands

Education Link – Ansökningsavtal

Education Link – Ansökningsavtal

I vårt ansökningsavtal framgår vad vi kan hjälpa dig med samt vad du själv ansvarar för när du ansöker till något av våra samarbetsuniversitet utomlands. Innan du ansöker måste du läsa igenom och godkänna villkoren och glöm inte att fylla i dina personuppgifter längst ned i avtalet . När du har skickat in avtalet kommer du att motta en bekräftelse och en kopia av avtalet per e-post.

 • Education Link informerar om studier utomlands och förmedlar utbildningsplatser endast till universitet som Education Link har samarbetsavtal med.
 • Education Link agerar som representant för universiteten och förmedlar utbildning där respektive skola är fullt ansvarig för respektive utbildning och/eller kurs. Studenten ingår kontrakt med respektive skola, inte med Education Link.
 • Education Link erbjuder kostnadsfri studierådgivning och du får en personlig rådgivare som hjälper dig genom hela ansökningsprocessen. Du får förslag på passande studiemöjligheter och får praktisk information om boende, engelsktest, visum, kostnader och studiemedel från CSN. Vi administrerar själva ansökan och säkrar att ansökningsprocessen blir så smidig som möjligt.
 • Education Link förser studenten med information om kurser och utbildningsprogram. Som skolans representant tar Education Link emot ansökningshandlingar och vidarebefordrar dessa till skolan. Beslut om antagning till sökt utbildning görs av respektive skola och Education Link kan inte påverka beslut tagna av antagningskommittén.
 • Education Link informerar om skolan och utbildningen är studiemedelsberättigad men ansvarar ej för om den enskilda studenten beviljas studiemedel eller inte. Studenten uppmanas att personligen kontakta CSN för att ta reda på om han/hon är berättigad till studiemedel. Vid studiemedelsansökan är det studentens ansvar att kontrollera att alla uppgifter till CSN är korrekta. Education Link kontaktar inte CSN å studentens vägnar.
 • Education Link ger allmän information om visum och hur man ansöker. Det är studentens ansvar att ansöka om studentvisum i god tid och att kontrollera att alla nödvändiga dokument bifogas i ansökan. Education Link ansvarar inte för om den enskilda studenten blir beviljad visum eller ej och kontaktar inte ambassad och visumavdelning å studentens vägnar.

Var uppmärksam på att du som student förbinder dig till nedanstående:

 • Du ansöker på skolans ansökningsformulär och sluter därmed avtal direkt med skolan. Du förbinder dig därmed att följa de av skolan uppgjorda regler för antagning och betalning av kursavgifter. Läs därför noga igenom skolans ansökningsregler innan du signerar ansökningshandlingen!
 • Ansökan till brittiska universitet sker via ett anpassat online formulär som ligger till grund för registreringen av din ansökan på UCAS. Genom att signera detta avtal accepterar du UCAS regler och villkor: https://www.ucas.com/corporate/about-us/terms-and-conditions/terms-and-conditions-use-apply
 • Om du drar tillbaka din ansökan eller tackar nej till en utbildning du blivit antagen till måste du skriftligen meddela Education Link om ditt beslut. Detta gäller även efter att du påbörjat en utbildning. För eventuell återbetalning av redan inbetald skolavgift, gäller de av skolan fastställda reglerna.
 • Efter ankomst till din studiedestination ska du i första hand vända dig till personalen på skolan för information, vanligen det internationella kontoret. Education Link försöker dock hjälpa dig så långt det är möjligt.
 • Antagningsbesked och annan viktig information från Education Link och universiteten skickas vanligen med e-post. Genom att signera detta avtal förbinder du dig att regelbundet kontrollera din e-post för information om din ansökan. Du ansvarar även för att hålla Education Link uppdaterade med aktuell e-postadress och kontaktuppgifter.

Personuppgifter

Bekräftelse

Jag godkänner följande: I hereby authorize Education Link to receive copies of my academic transcript with the institutions approval. I am aware of the privacy laws governing the release of academic information to third parties and approve the release of any academic information to Education Link.
Jag ger Education Link tillåtelse att ge ut min e-postadress till andra studenter som söker till samma universitet som jag (valfritt).
Jag har läst igenom och godkänner villkoren i detta ansökningsavtal och Education Links användarvillkor.


Education Link är personuppgiftsansvarig och hanterar alla uppgifter i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR). När du fyller i personliga uppgifter på hemsidan tillåter du att uppgifterna används enligt denna. Läs vidare