Samhällskunskap

Att studera samhällsvetenskap i utlandet är något som varmt kan rekommenderas. I andra länder och kulturer ser man i regel på samhället lite annorlunda än vi gör i Sverige, något som kan vara både intressant och berikande att studera och ta del av.

Samhällsvetenskap är en beteckning på de vetenskapliga ämnen som studerar samhället ur olika aspekter. Syftet är att förklara det som sker runtomkring oss vare sig det gäller mobbning på en arbetsplats eller konflikter i andra länder. Inom samhällsvetenskapen hittar du bland annat, arkeologi, filosofi, geografi, historia, internationella relationer, litteratur, mänskliga rättigheter, statsvetenskap, utvecklingsfrågor m.m.

En samhällsvetare har i regel omfattande kunskaper inom ett eller flera ämnesområden och är tränad till att kunna söka, bedöma och analysera information som ska ligga till grund för viktiga beslut inom vitt skilda verksamheter. Vi träffar många studenter om väljer att läsa hela eller delar av sin utbildning inom t.ex. statsvetenskap eller internationella relationer utomlands för att få internationell erfarenhet och öka sina meriter.

Med tanke på att samhällsvetenskapen omfattar en mängd ämnen ges du massor av valmöjligheter och kan jobba på många olika arbetsplatser. De flesta samhällsvetenskapliga program leder inte till något specifikt yrke men utgör en bra grund för flera arbetsområden. Det är också vanligt att arbetsgivare söker samhällsvetare utan att ange någon specifik examen.

Education Link har ett par riktigt namnkunniga universitet för dig som vill studera samhällskunskap, arkeologi, filosofi, geografi, historia, internationella relationer, litteratur, mänskliga rättigheter, statsvetenskap, utvecklingsfrågor utomlands.

Sök efter universitet och skolor som erbjuder dessa utbildningar