Natur- & Miljövetenskap

Att studera natur och miljö utomlands lockar en mängd studenter. Tänk dig själv möjligheten att studera marinbiologi på stora barriärrevet eller varför inte studera hållbar utveckling på något av de erkända universiteten i Storbritannien?

Naturvetenskap är en sammanfattande benämning på de vetenskaper som studerar naturen; fysik, kemi, biologi, astronomi och geologi m.fl. Naturvetenskapen och särskilt fysik kallas ofta ”hård vetenskap” eftersom man framförallt använder sig av objektiva data och kvantitativa metoder. Naturvetarens kanske viktigaste roll är att klura ut smarta lösningar på de utmaningar vi står inför. Hur vi t.ex. ska bli av med vårt oljeberoende och hur vi ska säkra tillgången på rent vatten.

Miljövetenskapen studerar sambandet mellan natur & miljö och människan och är ett tvärvetenskapligt område som bland annat omfattar delar av de traditionella naturvetenskaperna som t.ex. biologi och kemi men även kan innefatta exempelvis ekonomi, beteendevetenskap och teknik. Miljö finns överallt i form av övergödning, rödlistade arter, oljeutsläpp, klimatförändring, ekologisk mat, miljökonsekvensbeskrivningar m.m. Miljöfrågorna är således många och finns i hela världen. Gemensamt för de flesta är att det är människan som skapat dem. Att studera miljö ligger därför i tiden och i utlandet har man i många fall kommit väldigt långt när det gäller miljöutbildning.

Education Link har ett par riktigt namnkunniga universitet för dig som vill studera biologi, bioteknik, fysik, hållbar utveckling, kemi, marinbiologi, matematik, miljövetenskap, veterinär & djurvård, eller zoologi utomlands.

Sök efter universitet och skolor som erbjuder dessa utbildningar