Lärarutbildning

Intresset för internationalisering bland lärare och övrig personal på högskolorna har under de sista åren blivit allt större. Att studera utomlands i en eller två terminer som en del av en svensk lärarutbildning är både populärt och berikande och på så sätt stärker studenterna sina möjligheter för framtida jobb. Valmöjligheterna vad gäller kurser är nästan obegränsat utomlands framförallt för ämnesstudier men det finns också många intressanta kurser inom pedagogik etc.

De som väljer att studera en hel lärarutbildning utomlands har i regel planer på att bli kvar i utlandet eftersom lärarutbildningen skiljer sig något mellan olika länder. I Sverige är lärarutbildningen reglerad vilket innebär att du inte med automatik är behörig efter att ha läst en hel utbildning i utlandet. Från 2012 kommer det också att krävas lärarlegitimation. Läs mer om behörighet på skolverkets hemsida.

Education Link har ett par riktigt namnkunniga universitet för dig som vill studera till lärare eller delar av en lärarutbildning utomlands.

Sök efter universitet och skolor som erbjuder dessa utbildningar