Beteendevetenskap

Sett till antalet förfrågningar vi får om att studera psykologi och beteendevetenskap utomlands är det lätt att konstatera att det är ett av de mest populära ämnesområdena. Anledningen till detta är troligen det faktum att det är rätt svårt att komma in på psykologi i Sverige. Söker du till ett utländskt universitet med ett annorlunda antagningssystem har du i regel större chanser att bli antagen.

Inom beteendevetenskapen studerar man människors beteende och samspelet dem emellan. Det är egentligen inte bara en vetenskap utan flera och räknas som tvärvetenskaplig eftersom man studerar beteendet från olika perspektiv och väger in olika aspekter.

De vanligaste ämnena inom beteendevetenskapen är psykologi, sociologi, antropologi och kriminologi. Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor och inom sociologi försöker man förklara och förstå människans handlingar och sociala identiteter i ett större perspektiv. Antropologi är läran om människan och människosläktet medan Kriminologi handlar om brott, dess orsaker, omständigheter, samband och följder, samt samhällets reaktioner på brott.

Education Link har ett par riktigt namnkunniga universitet för dig som vill studera antropologi, kriminologi, psykologi samt sociologi/social work utomlands.

Sök efter universitet och skolor som erbjuder dessa utbildningar