Arkitektur

Education Link får många förfrågningar om att studera arkitektur utomlands. Dels för att det finns många bra arkitektutbildningar i utlandet men också för att det är rätt svårt att komma in i Sverige.

Arkitektur beskrivs ofta som allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön. Arkitektur är också läran om formgivning av i första hand byggnader. Det är emellertid ett multidisciplinärt ämnesområde som verkar mellan konst och vetenskap och även omfattar landskap, städer, interiörer, möbler och enskilda objekt. En av de tidigaste definitionerna menar att arkitekturens kärna är” balansen mellan skönhet, hållbarhet och funktion”.

Arkitektyrket rymmer mycket mer än att rita nya hus. Några av de övriga områden som arkitekten är involverad i är t.ex. stads- och samhällsplanering där arkitekten skall hitta lösningar som sammanväger olika krav och önskemål . Dessa önskemål och krav är ofta en kombination av ekologiska, ekonomiska eller tekniska krav. Ett annat område som innefattar arkitekter är att förvalta det befintliga byggnadsbeståndet och t.ex. utveckla och anpassa befintliga byggnader till nya verksamheter och nya krav.

Education Link har ett par riktigt namnkunniga universitet för dig som vill studera arkitektur eller inredningsarkitektur utomlands i exempelvis England och Australien.

Sök efter universitet och skolor som erbjuder dessa utbildningar