Studera utomlands

Masaryk University

Masaryk University

Därför ska du välja Masaryk University

  • Antagning sker genom ett antagningsprov. Du behöver alltså inte ha högsta snittbetyget från dina slutbetyg i Sverige
  • Högkvalitativa utbildningar till rimliga priser
  • Modernt campus och välutrustade laboratorium
  • Mycket billigt att leva och bo i Tjeckien
  • Brno är en utpräglad studentstad

Introduktion

Högt ansedda Masaryk University i Brno grundades 1919 och erbjuder en mängd utbildningar inom humaniora, naturvetenskap samt medicin. Masaryk är det näst största universitet i Tjeckien och mycket populärt bland nationella studenter. En bidragande orsak är de moderna faciliteterna och universitetets framstående forskningsverksamhet.

Undervisningen sker framförallt på tjeckiska, men medicin och tandläkarprogrammet ges även på engelska. Masaryk har även, förutom internationella degree studenter, deltidsstudenter samt utbytesstudenter från Socrates/Erasmus och egna samarbetsuniversitet i Europa, USA, Sydamerika, Australien, Nya Zeeland och Mellanöstern.

Studier

Läkarprogrammet

Längd: 6 år, 360 ETCS-poäng

Läkarprogrammet sträcker sig över sex år och är upplagt så här:

Första och andra året koncentrerar sig kring baskunskaper, medicinsk terminologi (latin), första hjälpen, kemi, biokemi, biofysik, biologi, anatomi, histologi, embryologi, neurologi och fysiologi.

Tredje året inkluderar prekliniska ämnen som patologi, anatomi, patologisk fysiologi, immunologi, mikrobiologi och samhällsmedicin och även en klinisk examination för invärtes medicin och kirurgi ingår.

Under fjärde såväl som femte studieåret förekommer kliniska studier. Dessa inkluderar invärtes medicin, kirurgi, gynekologi, obstetrik, pediatrik, neurologi, psykiatri, dermatoveneurologi, oftalmologi, otorinolaryngologi, ortopedi, rättsmedicin, förebyggande medicin, onkologi och akut medicin.

Sjätte studieåret inkluderar praktik av invärtes medicin (7 v), kirurgi (5 v) och allmänpraktiserande (4 v). Under programmet har även de internationella studenterna undervisning i tjeckiska då syftet är att de bör kunna kommunicera med kollegor och patienter under praktiken. I övrigt används latin när det gäller all medicinsk terminologi, anatomi och sjukdomslära.

Utbildningen ger titeln MUDr (Medicinae Universae Doctor). För att kunna arbeta som läkare i Sverige efter avslutad utbildning skall en formell ansökan till Socialstyrelsen göras.

Läs mer om läkarprogrammet

Tandläkarprogrammet

Längd: 5 år, 300 ETCS-poäng

Under tandläkarprogrammet blir du utbildad i enlighet med gällande rättsliga föreskrifter och deontologiska regler. Syftet är att förbereda studenterna så att de kan utföra yrket på en hög professionell nivå i enlighet med aktuella kunskapsnivåer. Det genomförs inom ramen för ett kreditsystem för studier som är förenligt med det Europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) som skapar förutsättningar för studenter att slutföra en del av sina studier vid olika Europeiska partneruniversitet. Programmet är uppdelat i 10 terminer och bygger på teoretiska, prekliniska och senare kliniska försök.

Läroplanen är utformad utifrån principen om logisk kontinuitet i ämnen/discipliner där inskrivningen i de enskilda ämnena justeras av ett system med förutsättningar (dvs. befintlig kunskap som förvärvats genom att studera de föregående ämnena som en nödvändig grund för uppföljningsämnen) för maximal effektivitet. Programmet omfattar fyra kontinuerliga praktiker i ett tandläkarlaboratorium.

Tandläkarprogrammet avslutas med en rigorös examen som består av en praktisk och teoretisk del i följande discipliner: 1) Konservativ tandvård, pediatrisk tandvård och parodontologi, 2) Protetisk tandvård och tandreglering, och 3) Oral och Maxillofacial Kirurgi. Programmet leder till att förvärva viktiga kunskaper och färdigheter som tex förståelse för människokroppens funktion och dess delar i hälsa och sjukdom samt att förstå de biologiska, fysikaliska och kemiska principer som diagnos, rationell effektiv behandling och förebyggande av sjukdomar bygger på, med fokus på orofacialområdet.

För att kunna arbeta som tandläkare i Sverige efter avslutad utbildning skall en formell ansökan till Socialstyrelsen göras.

Läs mer om tandläkarprogrammet

Staden

Brno är Tjeckiens näst största stad med ca en halv miljon invånare och ligger ca 1,5 timmes bilfärd från Wien och 2 timmar från Prag. Det är en typisk universitetsstad, inte helt olik Uppsala och Lund. Det finns fem olika universitet och Masaryk är det största och äldsta.

Brno är ett viktigt centrum för historia, kultur, arkitektur, forskning och utbildning. Det finns också ett stort nöjesliv och utbud av friluftsaktiviteter i de vackra omgivningarna. Prisnivån i Tjeckien ligger betydligt lägre än i Sverige.

Boende

Masaryk har en mängd olika studentkorridorer. Du kan enkelt anmäla dig till dem genom skolans egen webbplats. Självklart kan du även välja att söka en egen lägenhet genom någon av Brnos många olika hyresvärdar.

Majoriteten av de internationella studenterna bor på Vinařská, som ligger ungefär 10 minuters spårvagnsfärd från centrum. Rummen är lägenheter med två rum, där du delar ett litet kök och badrum med en studentkamrat. Många av lägenheterna har balkong. Det finns även ett begränsat antal lägenheter med tre och fyra rum. Alla rummen har tillgång till wi-fi, och på området finns även ett gym, en bastu, en cafeteria och en matsal. Den genomsnittliga kostnaden är ca 125 CZK/dag (beroende på typ av rum), ca 1500kr/månaden. Mat ingår ej, men kostar ca 65kr/dag.

Antagningskrav

För att bli antagen till Masaryk måste du klara Masaryks antagningsprov. Provet är på en mycket hög nivå och består av tre delar; biologi och kemi samt en tredje del som är antingen fysik eller matematik beroende på vad du väljer. Varje del består av 40 flervalsfrågor med 5 svarsalternativ per fråga där endast ett alternativ är det rätta. Varje delprov varar i 60 minuter. Du får ha en vanlig miniräknare och papper/penna som hjälpmedel.

Antagning sker genom ett antagningsprov och för dig med goda kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen är detta en fantastisk möjlighet om du inte kommer in i Sverige.

Nästa prov kommer att hållas den 31 maj 2022.

Provet görs online och anmälan görs direkt till Education Link via mail till office@educationlink.se

Så snart vi tagit emot din anmälan skickar vi en bekräftelse samt en länk till gamla prov och en länk där du även kan köpa övningsmaterial till de olika provdelarna.

Funderar du över något? Fråga oss!

Boka studierådgivning

Faktaruta

Campus: Brno
Studenter: 35000
Internationella: 1000
Kursstart: Sept
Mer info: Skolans hemsida

Studievägledare

Johan Rådström

Johan Rådström

Studievägledare

+46 701484212

johan@educationlink.se

Jesper Hammar

Jesper Hammar

Studievägledare

+46 701481311

jesper@educationlink.se

Patrick Hansson

Patrick Hansson

Studievägledare

+46 701477580

patrick@educationlink.se