Studera i Kina

Kina är ett av världens till ytan största länder, nästan lika stort som USA. På knappt ett halvsekel har Kina mer än fördubblat sin folkmängd och är idag världens folkrikaste stat med mer än en femtedel av jordens befolkning, drygt 1,3 miljarder! Huvudstaden heter Peking och det officiella språket heter mandarin (kinesiska).

Under större delen av sin långa och fascinerande historia levde Kina avskärmat från andra avancerade civilisationer. Kineserna kom därför att se sitt land som civilisationens och kulturens centrum, Mittens rike, som landet kallas på det egna språket!

Under 1900-talet hade Kina två revolutioner. Den första 1912 innebar slutet för den långa raden dynastier då nationalistpartiet tog över makten. Nästa gång angreps nationalisterna av kommunisterna, Mao Zedong segrade i inbördeskriget och 1949 utropades Folkrepubliken Kina.

Kinas ekonomi växte under 2009 med 9 procent, vilket var högre än regeringens mål och betydligt högre än alla utländska bedömares prognoser. Extra imponerande blir tillväxtsiffrorna när man tar hänsyn till utvecklade ekonomiers tillbakagång om ca 3,5 procent. Kina leder med andra ord den globala ekonomins återhämtning och blir definitivt ett land att räkna med i framtiden. Landet förutspås att inom några år bli den största ekonomin i världen.

Varför studera i Kina?

Allt fler svenskar väljer att förlägga hela eller delar av sin utbildning i Asien och Kina är det land som lockar flest svenska studenter. Mediebilden av Asien och den snabbt växande ekonomin i Kina bidrar förstås till det ökande intresset.

Education Link representerar Les Roches JinJiang i Shanghai, Österns pärla. Detta är den mest befolkningstäta staden och också den mest moderna och västorienterade platsen i Kina. Skolan är ett av Les Roches totalt fyra stycken campus runtom i världen. Här erbjuds utbildning inom ”hotel management”.

Våra universitet


Funderar du över något? Fråga oss!