Utbildningssystem

För dig som vill studera utomlands är det bra att ha lite koll på olika utbildningssystem utomlands. Det är också bra att känna till vanliga utbildningsbegrepp i de olika länderna. När du söker efter en utbildning är det exempelvis bra att veta skillnaden mellan undergraduate och postgraduate.

Utbildningsnivåer

Universitetsutbildning utomlands delas vanligen in i två nivåer, undergraduate (grundnivå) samt postgradate (påbyggnadsnivå). På grundnivå är Bachelors Degrees den vanligaste typen av program (kandidatexamen) men det finns också andra alternativ. Det vanligaste programmet på påbyggnadsnivå är en Masters degree men det finns också andra typer av program som Graduate Certificate, Graduate Diploma men även PhD.

Längden på utbildningarna kan variera beroende på land och skola. Vi på Education Link hjälper dig att titta på olika alternativ och hitta det som passar just dig.

Diploma program

Du som är inriktad på att läsa yrkesförberedande kurser utomlands väljer med fördel ett Diploma program. Utbildningarna är vanligtvis på ett till två år, relativt praktiskt inriktade och avsedda att förbereda dig för arbetsmarknaden. Dessa program liknar de Yrkesutbildningar (YH) som finns i Sverige.

Bachelor Top-up Degrees

Du som har läst en tvåårig YH-utbildning i Sverige har goda möjligheter att bygga på denna i utlandet för att få en bachelor top-up degree. På många utländska universitet kan du nämligen till skillnad mot på svenska universitet tillgodoräkna dig dina YH-poäng. Hur mycket beror lite på vad du läst och vilken utbildning du ansöker dig till.

I England finns det uttalade bachelor top-up degrees som vanligen är ettåriga program som vid examen ger dig en Bachelors Degree. De generella antagningskraven till top-up är att du ska ha läst en Diploma utbildning på 2 år inom relevant ämne men vi hjälper dig att tyda vad som gäller för just det program som du är intresserad av.

Bachelor Degrees

På grundnivå är Bachelor degrees de mest populära typen av program. Antagningskraven varierar beroende på ämne och skola men det krävs i regel att du har en avslutad gymnasieutbildning. Specifika utbildningar kan även ha andra krav såsom portfolio, intervju, andra speciella antagningsprov eller specifika förkunskaper. En bachelor är vanligen på tre år men det finns även intensiva program på endast 2 år. Det finns även något som kallas sandwich degrees som är på 4 år varav ett år består av praktik.

Study Abroad

Om du bara har lust att studera en eller två terminer i utlandet är study abroad troligen alternativet för dig. Du kan antingen välja ämnen helt fritt bara för att testa på universitetsstudier eller så kan studierna vara en del av en redan pågående utbildning i Sverige. I så fall måste du på förhand få ditt kursval godkänt av det svenska universitetet/högskolan.

På vissa universitet krävs att du redan är inskriven på ett universitet i Sverige för att få läsa en study abroad. Men de finns även universitet som tar emot dig som kommer direkt från gymnasiet och vill testa på universitetsstudier utan att vara inskriven på ett specifikt program. Prata med oss för mer information om vilka alternativ som passar just dina önskemål.

Master Degrees

Om du redan har en examen från högskola eller universitet är du normalt kvalificerad för att läsa en master. PÅ vissa specifika program krävs det att du förutom en examen även har arbetslivserfarenhet. En masterutbildning varar i i regel ett till två år. I Storbritannien är exempelvis flertalet masters på 12 månader.

Det som är intressent för oss svenskar är att du i utlandet kan läsa en master inom ett annat ämne än du tog din Bachelorexamen. Det ger dig fantastiska möjligheter att bredda dina kunskaper, något som vi i Sverige inte är så vana vid.

Funderar du över något? Fråga oss!