Dave Lindell

Dave (2)Ålder: 24 år
Bostad i Sverige: Saxtorp
Program: Business Management

Varför valde du att studera i Australien?
Det var nog landet i helhet som lockade, jag ville prova något helt nytt så långt ifrån Sverige som möjligt.

Varför valde du att studera på detta universitet?
Praktiken lockade, jag ansåg att Management inte var något man kunde lära sig direkt från en bok så jag tyckte att praktiken kunde ge mig mer erfarenhet djupare förståelse för ämnet.

Hur har dittstudieår varit?
Det senaste halvåret så har jag praktiserat inom finans på ett företag i Sydney, där fick jag en klar och tydlig bild om hur ett företag styrs och hur hela ekonomi biten fungerar för ett företag, det var mycket intressant och jag kommer ta med mig den erfarenheten i nästan hela världen.

Vad har den största utmaning varit detta studieår?
Den största utmaningen kom först när jag kom hem till Sverige nyligen och vänja sig vid hur stor skillnad det är mellan Sverige och Australien.

Kan du rekommendera att studera utomlands?
Jag kan absolut rekommendera utlandsstudier, för mig var denna utmaningen precis vad jag behövde, det stärkte mig som person och hjälpte mig att hitta mig själv och mitt intresse. Det är även en perfekt chans att få se världen, nya kulturer och miljöer.

Kan du rekommendera andra att studera på detta universitet?
Om du vet att du är intresserad av Management så kan jag absolut rekommendera skolan.
Däremot om du är mer intresserad av till exempel Finans eller marknadsföring så kan det vara värt att titta på några andra skolor eftersom ICMS är väldigt inriktad på Management.

Dave Lindell ICMSTror du att du har några fördelar med att ha en utbildning från detta universitet?
Med tanke på praktiken så hjälper det dig att få en klarare helhetsbild och allt du har lärt dig börjar klarna upp.

Vad fick du ut av praktiken?
Jag fick en djupare förståelse och växte ännu mer personligt, under praktiken så börjar man förstå allt som lärarna har berättat för dig under studieperioden.

Hur har du finansierat dina studier?
Eftersom CSN inte täcker alla avgifter så erbjuder skolan svenska elever en betalningsplan helt räntefri under praktiken som oftast är betald så betalar du tillbaka till skolan.

Vad ska du göra efter din examen? Hur ser dina planer ut?
Jag har bestämt mig för att studera vidare, jag fann stort intrese för Finans och vill nu specialisera mig inom det ämnet.
Om jag inte kan studera i Sverige så ska jag åka utomlands igen.

Har du några goda råd till framtida studenter?
Var säker på att du väljer rätt inriktning innan du väljer universitet och utbildning. Läs på om olika yrken på internet och fundera på om det är något som du skulle kunna tänka dig att jobba med i frmtiden. Hittar du det ämne som du tycker om så kommer allt gå mycket lättare och det kommer hålla dig motiverad.

Hur upplever du den service du fått av Education Link?
Jag fick bra rådgivning och många bra tips från Education Link och de hjälpte mig igenom hela processen så att allt gick så smidigt och snabbt som möjligt.