Engelskatest 2015

Du som har planer på att studera utomlands men som har lägre betyg än VG (C) i engelska på gymnasiet måste i de flesta fall klara ett särskilt engelsktest. Du kan vanligen välja om du vill göra ett IELTS eller TOEFL test. Testdatumen för 2015 är nu fastställda.

IELTS testet kan göras i Lund, Stockholm och Göteborg och TOEFL testen i Kista, Malmö och Stockholm. IELTS testen kostar 2150 SEK och ett TOEFL test 255 USD. På en del av våra samarbetsskolor kan det finnas andra regler kring engelskkraven, så hör av dig till oss ifall du vill veta mer om alternativ där du kanske slipper att göra ett test även om du inte har VG (C) i engelska. Vi vil också uppmärksamma dig på att vissa universitet endast godtar IELTS testen så kontakta oss ifall du är osäker på vad som gäller dig.

Datum för IELTS 2015

Month Test centre Test Dates Academic or General Training Modules
February Stockholm 28.02.2015 Academic & General Training
Göteborg 28.02.2015 Academic & General Training
Lund 14.02.2015 Academic & General Training
March
Stockholm 14.03.2015 Academic & General Training
Göteborg 28.03.2015 Academic & General Training
Lund 21.03.2015 Academic & General Training
April
Stockholm 18.04.2015 Academic & General Training
Göteborg 18.04.2015 Academic & General Training
Lund 18.04.2015 Academic & General Training
May
Stockholm 30.05.2015 Academic & General Training
Göteborg 09.05 2015 Academic & General Training
Göteborg 30.05.2015 Academic & General Training
Lund 09.05.2015 Academic & General Training
Lund 30.05.2015 Academic & General Training
June
Stockholm 13.06.2015 Academic & General Training
Göteborg 13.06.2015 Academic & General Training
Lund 13.06.2015 Academic & General Training
July Stockholm  No test in July
Göteborg  No test in July
Lund  No test in July
August Stockholm ? Academic & General Training
Göteborg 29.08.2015 Academic & General Training
Lund 08.08.2015 Academic & General Training
Lund 29.08.2015  Academic & General Training
September Stockholm ? Academic & General Training
Göteborg 12.09.2015 Academic & General Training
Lund 26.09.2015 Academic & General Training
October Stockholm ? Academic & General Training
Göteborg 10.10.2015 Academic & General Training
Lund 24.10.2015 Academic & General Training
November Stockholm ? Academic & General Training
Göteborg 07.11.2015 Academic & General Training
Lund 14.11.2015 Academic & General Training
December Stockholm ? Academic & General Training
Göteborg 05.12.2015 Academic & General Training
Lund 05.12.2015 Academic & General Training
Lund 12.12.2015 Academic & General Training

Anmäl dig till IELTS-testen!

Datum för TOEFL 2015

För att hitta den senast uppdaterade listan över var du kan göra testet, datum och tider klicka på knappen nedan för att skapa ett konto eller logga in på ditt nuvarande TOEFL IBT konto. Därefter klickar du på ”Register for a test”.

Hitta TOEFL iBT Test Centers / Register

City Testing Format Fee Test Dates
Kista TOEFL iBT $255
$255
$255
$255
$255
$255
$255
$255
$255
$255
$255
Sat., Feb 14, 2015
Sat., Feb 28, 2015
Fri., Mar 06, 2015
Sat., Mar 07, 2015
Sat., Mar 21, 2015
Fri., Mar 27, 2015
Fri., Apr 10, 2015
Sat., Apr 25, 2015
Sat., May 02, 2015
Fri., May 08, 2015
Sat., May 23, 2015
Malmo TOEFL iBT $255
$255
$255
$255
$255
Fri., Mar 06, 2015
Sat., Mar 21, 2015
Fri., Apr 10, 2015
Fri., May 08, 2015
Sat., May 23, 2015
Malmö TOEFL iBT $255
$255
$255
Sat., Mar 07, 2015
Fri., Apr 10, 2015
Fri., May 08, 2015
Stockholm TOEFL iBT $255
$255
$255
$255
Fri., Mar 06, 2015
Fri., Mar 27, 2015
Fri., Apr 10, 2015
Fri., May 08, 2015